Finanční dary – Darujme.cz

Vaše finanční dary zaslané Pavučině o.p.s. si můžete odečíst ze základu daně, a tím si snížit Vaši daňovou povinnost. Jak postupovat se dozvíte níže.

Jakým způsobem nám můžete dát peněžní dar?

Svůj dar nám můžete poslat přes Darujme.cz následujícím formulářem. Tento způsob umožňuje rychlou online platbu, platbu kartou i klasický bankovní převod. Více se dočtete níže. Kliknutím na tlačítko „Darovat/Přispět“ souhlasíte s provozními podmínkami

 
 
 

Jak Darujme.cz funguje?

Vámi poslané peněžní prostředky budou připsány na účet Nadace Via. Darovaná částka pak bude po odečtení nákladů 2 % z darované částky zaslána na náš účet. Ze systému také obdržíme vaše osobní údaje, které tam vyplníte. Tyto údaje nám poslouží k Vaší identifikaci a také jako podklad pro vystavení potvrzení o bezúplatném plnění (o daru). Více o podmínkách užívání dárcovského portálu Darujme.cz si přečtěte zde.

Odečet daru od základu daně

Dary poskytnuté naší společnosti lze využít jako nezdanitelnou část základu daně.

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší, zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Potvrzení o bezúplatném plnění

Ve formuláři Darujme.cz vyplníte i Vaše osobní údaje, které nám portál Darujme.cz zašle spolu s Vaším příspěvkem. Díky těmto údajům Vám pak můžeme zaslat Potvrzení o bezúplatném plnění, což činíme automaticky.

Chcete-li tyto údaje změnit (např. změna jména, změna trvalého bydliště nebo zasílací adresy), potřebujete-li potvrdit dary např. pro jiného z manželů, sdělte nám to na adresu eva.janakova@pavucina.net nejpozději do 20. ledna roku následujícího po poskytnutí peněžních prostředků. 

Kdy od nás můžete potvrzení čekat?
Potvrzení dárcům odesíláme do konce ledna roku následujícího po poskytnutí peněžních prostředků prostřednictvím emailu, který jste nám sdělili. Na vyžádání můžeme potvrzení zaslat také poštou.

Pokud jste od nás potvrzení nedostali do konce ledna následujícího roku, ozvěte se nám prosím. Stejně tak i v případě, když na vystaveném potvrzení něco nesouhlasí. 

Na Vaši žádost vystavíme darovací smlouvu. Napište si prosím na ucetni(zavinac)pavucina.net.

ZA VAŠE DARY DĚKUJEME!!!