Jak nás podpořit

Zde naleznete informace o tom jak nás můžete podpořit.

Finanční dary

bezhotovostním zasláním peněžního daru

kup si jedno setkání Junior klubu,
aby 20 dětí mohlo slyšet dobrou zprávu

prostřednictvím GIVT při nakupování na e-shopech

Materiální dary

odměny pro děti na dětských dnech, táborech

spotřební materiál (papíry, lepidla, …),
či jiné movité věci

Dobrovolnictví

dej jedno odpoledne dětem

pomoc na dětských dnech, s tábory

praktická pomoc (provoz a údržba)