KLIKA kluby se pro nemoc nekonají – 26. – 27.9.

Z důvodu nemoci se nekonají pravidelné kluby v termínu 26. -27. 9.

Těšíme se na Vás v pondělí 3. 9.