Letní tábor pro děti 12 – 16 let

V případě zájmu účasti vašeho dítěte, se prosím informujte o volné kapacitě tábora!!!

Soubory ke stažení:

Pozvánka

Přihláška

Informace pro rodiče

Posouzení zdravotního stavu dítěte

Souhlas GDPR

Originál vyplněné přihlášky, včetně všech požadovaných potvrzení (lékařské potvrzení včetně nalepené kopie průkazu ZP, souhlas se zpracováním osobních údajů) spolu s celým finančním obnosem na zaplacení tábora (v případě, že nezaplatíte převodem na bankovní účet) doručte nejpozději do 30. 6. 2023 do sídla Pavučiny o.p.s. nebo předejte osobně našim spolupracovníkům.

Kontaktní osoba – informace: 
Ivo Neuvirt, tel.: 774 623 316, ivo.neuvirt@pavucina.net

Hlavní vedoucí: David Surovec