Programy pro třídní kolektivy

Děkujeme našim partnerům za finanční podporu


Dopolední prožitkový program 

Motivace, spolupráce, akce, sebepoznání i poznání druhých – to vše mohou děti zažít během dopoledního prožitkového programu. Netradiční disciplíny, které zaručeně běžně neprožívají, mají za cíl pomoci dětem najít cestu jeden k druhému, vzájemné pomoci, respektu a také společně prožívané radosti z vítězství.
Dopolední program se může skládat z bloků které vždy končí reflexí: 

 • Velký detektivní případ  – detektivní zápletka, kdy se třídní kolektiv rozdělený na týmy, snaží přijít na kloub záhady odcizeného zlata.
 • Nízké lanové aktivity  – několik nízkých lanových překážek, kde si skupiny třídního kolektivu vyzkouší nejen svou odvahu, ale rozvinou vzájemnou důvěru, spolupráci a povzbuzení.
 • Cesta s handicapem  – týmy třídního kolektivu obchází několik stanovišť a v netradičních aktivitách „svět bez rukou“ a „svět nevidoucích“ snaží splnit dané úkoly.
 • Pevnost Boyard  – třídní kolektiv a týmy v něm se snaží v netradičních aktivitách – v časovém tlaku – získat co nejvíce klíčů a indicií k pokladu. K němuž mají přístup ve finální části akce.

Adaptační pobyt pro 6. třídy 

Dvoudenní pobyt v přírodě, protkaný netradičními outdoor – indoor aktivitami, které dětem pomáhají se vzájemně poznat, nastavit si pravidla a povzbuzují je k budování kvalitních vzájemných vztahů ve své třídě. Klademe důraz na reflexi z prožitkových aktivit. Program připravujeme dle požadavků školy. 

 1. Den se se skládá z těchto bloků: 
  1. Ice breaky a následně tvorba pravidel 
  2. Cesta s lektorem – outdoor aktivity s lektorem 
 2. Druhý den se skládá z těchto bloků: 
  Pevnost Boyard 
  1. část – outdoor týmové aktivity  (viz popis výše).
  2. část – cesta k pokladu + závěrečná reflexe