Příběhy z Free klubu

Příběh  

Do klubu začal chodit asi osmiletý chlapec, který vyvolával konflikty, nedodržoval pravidla a měl za to, že všechny problémy vyřeší tím, že nás prostě „ukecá“. Bylo to náročné na trpělivost. Opakovaně jsme mu vysvětlovali, např. že musí odejít, když skončí klub pro menší děti, že pak nesmí bouchat na okno a podobně. Vedli jsme ho důsledně k dodržování pravidel. Zároveň se nám podařilo získat jeho důvěru tím, že jsme se mu osobně věnovali, povzbuzovali ho a motivovali. Chlapec se zklidnil, zapojil do společných her, a i jeho komunikace s ostatními dětmi se zlepšila. Pak došlo k vyhrocenému konfliktu mezi ním a jiným klukem. Vedli jsme je k vzájemnému usmíření a považujeme za úspěch, že tento chlapec uznal, že už toho bylo dost, a omluvil se. 

 

Ping pong 

Využili jsme zájmu mladších kluků (7-11 let) naučit se hrát ping pong a systematicky je učíme základům hry. Nejsme sportovní klub a nejde zde především o výkony. Jde kromě rozvoje pohybových schopností (nesedět jen u počítače) především o budování zdravé sebedůvěry, dodržování pravidel, schopnosti unést výhru i porážku, umět se domluvit, a další psychosociální dovednosti. Také se učí sebeovládání, např. když u ping pongu moc křičí, musí ho hrát beze slov, jinak vypadávají ze hry. Kluci se učí také samostatnosti – když kolega Mirek nebyl na klubu, sami si dokázali zorganizovat pingpongový turnaj, hlídat dodržování pravidel, spočítat výsledky.