Lektoři – jejich kvalifikace a dosavadní zkušenosti

Ivo Neuvirt

mail: ivo.neuvirt@pavucina.net
tel.: 774 623 316

Ředitel společnosti a lektor programů Etický kompas  – 2. stupeň ZŠ

 • 2006 – Vyškolení k lektorské práci organizací ACET
 • Od června 2005 jako lektor IN Network (NMP) a ACET oslovil přes 12000 žáků přednáškami „SEX, AIDS A VZTAHY“
 • 2007 – 9. měsíční Stáž v KAM (Křesťanská akademie mladých) – program pro pracovníky s mládeží
 • Četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin při různých příležitostech (kontaktní práce s dětmi a mladými lidmi, vedoucí volnočasových aktivit v Pavučina o. s. Den, dětské tábory, kluby pro děti, dorost a diskusní kluby pro mládež)
 • Instruktor a realizátor zážitkových programů pro stmelení kolektivu třídy (adaptační pobyty pro 6. třídy ZŠ)
 • 2007 – Instruktor nízkých lanových aktivit (lanové programy v přírodě)
 • 2012 – Výškový specialista – průvodce (speleotechnika)
 • 2016 – Poruchy chování I a II.
 • 2017 – Certifikovaný kurz – Metoda zážitkové pedagogiky
  (90 hod sebezkušenostní výcvik)

Přednášky ACET: května 2006
Přednášky Etických dílen: září 2006
Vlastní programy Etický kompas: září 2015

Během lektorské činnosti již Ivo Neuvirt oslovil přes 30000 dětí.

Dosažené vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání – obor sociální činnost

Mgr. Adriana Malotová

mail: adriana.malotova@pavucina.net
tel.: 731 572 170

Lektor programů Etický kompas primárně pro 4. -5. třídy 

 • 2018- Maturita- pedagogické lyceum
 • 2021- Bc. Sociální politika a práce
 • 2023- Mgr. Rozvoj a řízení v sociální práci

Zkušenosti

 • Od 2016 aktivní členka TJ Sokol Čavisov (akce pro děti a dospělé, sportovní akce)
 • Od 2017 promotér Jinálek a Ája (tvarování balónků, tvořivé dílny, hlídaní dětí)
 • 2022 akreditovaný kurz autismus
 • 2023 akreditovaný kurz úvod do dětské psychoterapie
 • Od 2019 do 2022 vedoucí příměstských táborů
 • Od 2021 do 2023 animátor a koordinátor projektu volnočasových klubů pro děti a mládež

 

Radmila Luková

mail: radmila.lukova@pavucina.net
tel.: 

Lektor programů Etický kompas primárně pro mladší školní věk 

 •  Prožitkové vzdělávání, lektor Montessori pedagogiky 
 • volnočasový pedagog (programy zacílené na poznávání přírody všemi smysly).  
 • Zkušenosti se vzděláváním a vedením aktivit pro skupiny malých dětí a dětí mladšího školního věku (průběžně získávala jako lektorka angličtiny v rámci zájmových kroužků v rodinných centrech, mateřských školách a základních školách, také vedoucí a lektor na příměstských a pobytových táborech, na skupinových výjezdových pobytech pro rodiny, učitel v nedělní škole a dobrovolník organizující programy pro maminky s malými dětmi, později učitelka v MŠ, lektor a asistent pedagoga pro Montessori pedagogiku v MŠ) 
 • Okrajově lektorská činnost pro dospělé (prožitkové semináře zaměřených na výchovu a provázení dětí a vytváření podnětného prostředí pro individuální i skupinové vzdělávání() 
 • Zkušenosti: 2011-2013 lektor angličtiny (mladší děti), 2013 – 2015 učitelka MŠ, 2017-2020 lektor a asistent pedagoga pro Montessori pedagogiku (mateřské školy), vedoucí zájmového útvaru (středisko volného času) 

Další vzdělání:  

 • 2017 – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – akreditovaný vzdělávací program 
 • 2013 – Montessori pedagogika pro MŠ – akreditovaný kurz 
 • 2012 – Montessori pedagogika – akreditovaný kurz 

 

 

Bc. Anna Homolová (momentálně na mateřské dovolené)

mail: anna.homolova@pavucina.net   

Externí lektor programů primární prevence 

 • Dokončené bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika 
 • Od 2015 zástupce vedoucího v Royal Rangers Frýdek-Místek (schůzky, víkendové akce, výlety, tábory) 
 • Certifikovaný Kurz primární prevence ve škole i mimo školu 

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské 

Bc. Petra Mecnerová

mail: petra.mecnerova@pavucina.net
Lektorka nyní pomáhá v naší společnosti s metodickým vedením začínajících lektorů

Zaměstnanec společnosti

 • Dokončené bakalářské studium v oboru „sociální práce, sociální politika a psychologie“
 • Od roku 2004 – 2010 lektor ACET  „Sex, AIDS a vztahy“
 • Od roku 2005 – 2010 lektor Etických dílen
 • Od roku 2004 jsem oslovila více než 4000 dětí ze základních škol v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí
 • V letech 2010 – 2017 lektor primárně preventivního programu Kompásek pro I. stupeň ZŠ v ZŠ Baška
 • Četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin (vedení vodáckého oddílu, práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, práce v MŠ, organizace dětských dní, letních táborů, víkendových akcí, vedení kurzu „Metoda dobrého startu“)
 • Od roku 2017 lektor Etického kompasu

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské