HAF-club

Haf club v Ostravě-Pískové doly je otevřený volnočasový klub s organizovaným programem pro děti 6-12let.

Cílem klubu je seznámení se se zvířaty, osvojení si péče o ně a učení se zodpovědnosti za zvířecí kamarády. Zároveň se snažíme o zlepšení povědomí o canisterapii a animoterapii, o tom, jak nás mohou zvířata léčit. Hlavní motivací je přítomnost zvířat na každém klubovém setkání, většinou je s námi jeden nebo dva pejsci. V našich hodinách klademe důraz na rozvíjení lásky k přírodě, především k domácím zvířatům. 

Klub prohlubuje vztah mezi dětmi a zvířaty, přičemž se děti učí, jak o ně správně pečovat. Současně čas strávený návštěvou klubu a kontakt s dětmi se stejným zájmem napomáhá k prevenci před nevhodným chováním a k rozvíjení jejich komunikace a spolupráce.

Probíhá každé pondělí od 15:00 –17:00 hodin

Účast na klubu je zdarma

Vedoucí klubu: Bc. Marie Havlásková Dis.