NZDM Free klub

Děkujeme našim partnerům:


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FREE KLUB 

Poslání: 

Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava-Kunčičky bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti, a tím přispívat ke schopnosti klienta samostatně řešit své problémy. 

Cíle: 

 • poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času 
 • podporovat a motivovat ke vzdělávání a k uplatnění na trhu práce 
 • poskytovat možnosti setkat se s prostředím, lidmi a institucemi mimo vyloučenou lokalitu Ostrava-Kunčičky 
 • předcházet vzniku rizikového chování vyplývajícího z nepříznivé sociální situace, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností 

Free kluby jsou určeny dětem a mládeži ve věku 6-18 let, které: 

 • žijí a pohybují se především v lokalitě Ostrava-Kunčičky 
 • nacházejí se v nepříznivé sociální situaci 
 • vyrůstají v málo podnětném sociálním prostředí  
 • tráví většinu svého volného času na ulici, v neorganizovaných partách a jsou ohrožené rizikovým chováním 

Free klub nejsou určeny dětem a mládeži: 

 • které jsou mladší než 6 let nebo starší než 18 let 
 • pro které by z důvodu zdravotního postižení pobyt v zařízení nebyl bezpečný 
 • klub nemá bezbariérový přístup 

Co nabízíme: 

 • Pobyt v klubu a využití zařízení (fotbálek, ping pong, šipky, počítač, stolní hry…), 
 • při vhodném počasí možnost pobytu na zahradě za dohledu pracovníků 
 • Příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti (rukodělné a hudební aktivity, základy hry ping pongu, vaření…) 
 • Pomoc s přípravou do školy 
 • Rozhovory s pracovníky na různá témata  
 • Podpora a poradenství při zvládání složitých osobních situací 
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
 • Možnost zúčastnit se společných akcí  

Naše zásady: 

 • Respekt k hodnotám organizace (víra v Boha, láska k bližnímu, osobní svoboda člověka, odpovědný přístup k životu 
 • Profesionalita – dodržování Etického kodexu 
 • Individuální přístup – každý člověk je jedinečný 
 • Mlčenlivost – svěřené informace se nešíří 
 • Respektování práv, potřeb, zájmů názorů a rozhodnutí klienta 
 • Nízkoprahovost 
 • Časová a prostorová dostupnost – přímo v lokalitě, v odpoledních hodinách 
 • Bezplatnost – služby jsou zdarma 
 • Právo zůstat v anonymitě – stačí jméno nebo přezdívka a věk 
 • Dobrovolnost – není povinnost chodit pravidelně a zapojit se do připravených aktivit 
 • Rovný přístup – každý má právo být s námi 

Otevřeno: 

MALÝ KLUB

věk 6–12 let
Pondělí, úterý, středa od 13:30 do 15:30

VELKÝ KLUB

věk 13-18 let 
Pondělí, úterý, středa od 16:00 do 18:00 

Doba mezi 15:30 a 16:00 – konzultace a individuální jednání s klientem.

Kapacita klubu: 24 klientů 

Terénní forma (od 1. 1 .2023):

Pondělí, úterý, středa – 12:00 – 13:00, 15:30 – 16:00

Kontakt: 

Bořivojova 620/29
71800 Ostrava-Kunčičky
(budova Křesťanského sboru Ostrava-Kunčičky – boční vchod) 

www.pavucina.net
freeklub@pavucina.net
Telefon: 731876683