Lidé v Pavučině

Ivo Neuvirt

Ředitel společnosti

reditel@pavucina.net

tel.:  774 623 316

Motto: Proměna mladé generace je pro mě velkou výzvou.

Bc. Eva Janáková

Projektový manažer

eva.janakova@pavucina.net

tel.:  607 117 120

Motto: Vnímej věci jako příležitost a ne překážku.

Tým NZDM Free klub

Marcela Orlíková Dis.

Vedoucí NZDM Free klub

marcela.orlikova@pavucina.net

tel: 731 876 683

Motto: Moje práce je poslání a moje hobby.

Ak.mal. Alice Bohuslavová

Pracovník NZDM Free klub

alice.bohuslavova@pavucina.net

tel: 733 696 063

Motto: Ráda pracuji s dětmi.

Aleš Starka

Pracovník NZDM Free klub

ales.starka@pavucina.net

732 123 429

Motto: Bůh dal mému životu smysl a naději. 

Tým lektorů primární prevence

Bc. Petra Mecnerová

Lektorka a koordinátor programů

petra.mecnerova@pavucina.net

tel.: 605 237 759

Děti jsou pro mě inspirací a baví mě to s nimi

Ludmila Bajnarová

Lektorka PPP

ludmila.bajnarova@pavucina.net

tel: 731 572 480

Motto: Chci naslouchat, motivovat a pomoct najít směr.

Ivo Neuvirt

Lektor PPP

ivo.neuvirt@pavucina.net

tel.: 774 623 316

Motto: Jsem rád, když vidím změnu v životech mladé generace.

Tým KLIKA klubů

Bc. Marie Havlásková Dis.

Vedoucí HAF clubu, canisterapie

marie.havlaskova@pavucina.net

tel.: 602 382 381

Motto: Najděte cestu ke svému štěstí tím, že pomůžete ostatním.

Markéta Motyková

Vedoucí Tvůrčích dílen

marketa.motykova@pavucina.net

tel.: 603 380 817

Motto: Mám ráda úsměvy dětí.

Blanka Vašendová Dis.

Vedoucí GAME STORY– dobrovolník

blanka.vasendova@pavucina.net

tel: 776 730 935

Motto: Chci vidět šťastné děti a ty nešťastné dělat šťastnými.

Markéta Motyková

Vedoucí Exit klubu – dobrovolník

marketa.motykova@pavucina.net

Motto: Mám puberťáky moc ráda.

Richard Hrazdil

Vedoucí Exit klubu – dobrovolník

richard.hrazdil@pavucina.net

Motto: S Pavučinou kráčím již od dětství

Tým Junior klubu – Kunčičky

Ak.mal. Alice Bohuslavová

Vedoucí Junior klubu

alice.bohuslavova@pavucina.net

tel.: 733 696 063

Motto: Dobrá zpráva mění životy.

Michaela Stříbná

Vedoucí Junior klubu

tel.: 603 380 817

michaela.stribna@pavucina.net

Motto: Má to smysl!!!.


Správní orgány organizace

Správní rada

Ing. Ján Fifik – předseda správní rady, bankéř

Mgr. Martina Stavjaníková, ředitelka spolku Unie Kompas

Blanka Vašendová Dis. – asistent pedagoga

Dozorčí rada

Ing. Jiří Marek předseda dozorčí rady, kazatel BJB Ostrava

Mgr. Jarmila Prášková člen dozorčí rady, speciální pedagog

Radomír Janíček člen dozorčí rady, jednatel Křesťanského sboru Ostrava – Kunčičky

doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. – člen dozorčí rady

Kamil Raška– člen dozorčí rady

Mgr. Mojmír Blažek – člen dozorčí rady, duchovní ČCE