Lidé v Pavučině

Ivo Neuvirt

Ředitel společnosti

reditel@pavucina.net

tel.:  774 623 316

Motto: Proměna mladé generace je pro mě velkou výzvou.

Bc. Eva Janáková

Projektový manažer

eva.janakova@pavucina.net

tel.:  607 117 120

Motto: Vnímej věci jako příležitost a ne překážku.

Tým NZDM Free klub

Marcela Orlíková Dis.

Vedoucí NZDM Free klub

marcela.orlikova@pavucina.net

tel: 731 876 683

Motto: Moje práce je poslání a moje hobby.

Ak.mal. Alice Bohuslavová

Pracovník NZDM Free klub

alice.bohuslavova@pavucina.net

tel: 733 696 063

Motto: Ráda pracuji s dětmi.

Aleš Starka

Pracovník NZDM Free klub

ales.starka@pavucina.net

732 123 429

Motto: Bůh dal mému životu smysl a naději. 

Tým lektorů primární prevence

Bc. Petra Mecnerová

Lektorka a koordinátor programů

petra.mecnerova@pavucina.net

tel.: 605 237 759

Děti jsou pro mě inspirací a baví mě to s nimi

Ludmila Bajnarová

Lektorka PPP

ludmila.bajnarova@pavucina.net

tel: 731 572 480

Motto: Chci naslouchat, motivovat a pomoct najít směr.

Ivo Neuvirt

Lektor PPP

ivo.neuvirt@pavucina.net

tel.: 774 623 316

Motto: Jsem rád, když vidím změnu v životech mladé generace.

Tým KLIKA klubů

Bc. Marie Havlásková Dis.

Vedoucí HAF clubu, canisterapie

marie.havlaskova@pavucina.net

tel.: 602 382 381

Motto: Najděte cestu ke svému štěstí tím, že pomůžete ostatním.

Markéta Motyková

Vedoucí Tvůrčích dílen – dobrovolník Exit klub

marketa.motykova@pavucina.net

tel.: 603 380 817

Motto: Mám ráda úsměvy dětí.

Blanka Vašendová Dis.

Vedoucí GAME STORY– dobrovolník

blanka.vasendova@pavucina.net

tel: 776 730 935

Motto: Chci vidět šťastné děti a ty nešťastné dělat šťastnými.

Blanka Vašendová Dis.

Vedoucí KUCHTÍK – Ludmila Bajnarová

ludmila.bajnarova@pavucina.net

tel: 731 572 480

Motto: Chci naslouchat, motivovat a pomoct najít směr.

Kateřina Sukupová

Vedoucí Exit klubu – dobrovolník

pavucina@pavucina.net

Motto: Práce s mladými lidmi mě naplňuje.

Richard Hrazdil

Vedoucí Exit klubu – dobrovolník

richard.hrazdil@pavucina.net

Motto: S Pavučinou kráčím již od dětství

Tým Junior klubu – Kunčičky

Ak.mal. Alice Bohuslavová

Vedoucí Junior klubu

alice.bohuslavova@pavucina.net

tel.: 733 696 063

Motto: Dobrá zpráva mění životy.


Správní orgány organizace

Správní rada

Ing . Michal Vašenda – pedagog – předseda správní rady

Ing. Ján Fifik , bankéř

Mgr. Martina Stavjaníková, ředitelka spolku Unie Kompas

 

Dozorčí rada

Ing. Jiří Marek předseda dozorčí rady, kazatel BJB Ostrava

Mgr. Jarmila Prášková člen dozorčí rady, speciální pedagog

Radomír Janíček člen dozorčí rady, jednatel Křesťanského sboru Ostrava – Kunčičky

doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. – člen dozorčí rady

Kamil Raška– člen dozorčí rady

Mgr. Mojmír Blažek – člen dozorčí rady, duchovní ČCE