Jarní tábor 2024 – děti 6- 12 let

 

Počet účastníků je početně omezen, proto neváhejte 😉

Pro účast na táboře požadujeme, aby dítě chodilo do 1.třídy ZŠ.

Soubory ke stažení:

Pozvánka

Přihláška

Informace pro rodiče

Posouzení zdravotního stavu dítěte

Souhlas GDPR

Originál vyplněné přihlášky, včetně všech požadovaných potvrzení (lékařské potvrzení včetně nalepené kopie průkazu ZP, souhlas se zpracováním osobních údajů) spolu s celým finančním obnosem na zaplacení tábora (v případě, že nezaplatíte převodem na bankovní účet) doručte nejpozději do 23. 2. 2024 do sídla Pavučiny o.p.s. nebo předejte osobně našim pracovníkům.

Kontaktní osoba – hlavní vedoucí: 
Lenka Neuvirtová tel.: 728 634 992, lenka.neuvirtova@pavucina.net