Letní tábor pro děti 7 – 11 let

V případě zájmu účasti vašeho dítěte, se prosím informujte o volné kapacitě tábora!!!
Pro účast na táboře požadujeme, aby dítě mělo ukončenou min. 1.třídu ZŠ.

Soubory ke stažení:

Nástupní list

Pozvánka

Přihláška

Informace pro rodiče

Posouzení zdravotního stavu dítěte

Souhlas GDPR

Originál vyplněné přihlášky, včetně všech požadovaných potvrzení (lékařské potvrzení včetně nalepené kopie průkazu ZP, souhlas se zpracováním osobních údajů) spolu s celým finančním obnosem na zaplacení tábora (v případě, že nezaplatíte převodem na bankovní účet) doručte nejpozději do 30. 6. 2023 do sídla Pavučiny o.p.s. nebo předejte osobně našim spolupracovníkům.

Kontaktní osoba – hlavní vedoucí: 
Ivo Neuvirt, tel.: 774 623 316, ivo.neuvirt@pavucina.net